DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

a) z povinného pojištění viníka:
poškozený:

pojištěný:

b) z připojištění čelního skla:

POJIŠŤOVNY NEHRADÍ:
DPH, je-li majitelem nebo nájemcem plátce DPH amortizaci (dle podmínek pojišťovny viníka-pojištěného) spoluúčast (dle podmínek pojišťovny viníka-pojištěného) částku přesahující výši pojištěné hodnoty.


Poslední aktualizace: 1.5.2014 15:28:08 Autofólie Brno – Autosklo Express Brno. Všechna práva vyhrazena ©2004-2017Henrymaxim administrace